Bot Like Facebook - BOTVIET - Auto Like FaceBook


Thông Tin Về BOTVIET.NET

Về Chúng Tôi

BOTVIET là gì?

BOTVIET ứng dụng Auto Bot facebook.Sáng lập vào ngày 29-04-2015. Được xây dựng và phát triển chỉ bởi một người.

Được Sáng Tạo Bởi Kim Trần (Trà Sữa Vô Tìn)

Nền WEB Được xây dựng trên nền GRAPH API FACEBOOK và PHP


Phạm vi của chúng tôi:

BOTVIET đã có một lượng thành viên rất lớn - trên thực tế có hơn 10.000 người dùng mỗi tháng.


Nhiệm vụ:

Nó được lập trình để giúp những người sử dụng Facebook được nhiều like trên bài viết mà không cần phải đi xin like

chức năng BOTVIET hoàn toàn miễn phí và chúng tôi không bao giờ yêu cầu người dùng trả phí để có thể sử dụng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt nhất của Facebook hoàn toàn miễn phí!